icon marker Bělčická 2922/22,
Praha 4 - Spořilov
icon tel 737 272 960
kancelář
banner maly

Proč je externí vedení účetnictví výhodné?

Outsourcing představuje přesun aktivit, které nejsou součástí primární podnikatelské činnosti podniku na externí subjekt, který se na danou oblast specializuje. Umožňuje tím zvyšovat podnikům jejich výkonnost a tím pádem i jejich konkurenceschopnost. Mezi nejčastější outsourcované služby vedle právní a IT oblasti patří vedení účetnictví.

Právě vedení účetnictví a zpracování přidružené agendy se stává stále častěji předmětem přesunu na externí subjekt. Důvodem je především to, že se jedná o činnost, která je povinná pro každého podnikatele, ale pouze u minimálního počtu z nich souvisí s hlavní činností, kterou vykonávají.

Více času na business

Díky tomu, že podnik přenechá svou účetní agendu specializovanému subjektu, může se plně věnovat své hlavní podnikatelské činnosti. Tím, že soustředí svou pozornost na klíčové činnosti svého podnikání, zvyšuje svůj potenciál a také šanci na úspěch. Většina profesionálních účetních navíc převezme nejen účetnictví, ale i daňovou agendu, zda mzdy a personalistiku. Mnoho společností navíc nabízí další související služby, takže není nutné hledat na každou činnost jiného poskytovatele.

Minimalizace nákladů

Interní vedení všech ekonomických činností s sebou přináší velké množství nákladů. Patří mezi ně náklady na personál, které zahrnují nejen mzdové náklady. Také odvody, různé benefity, dovolenou, případně nedostatečnou vytíženost pracovníků. Kromě toho existuje riziko fluktuace pracovníků, která může podnik stát nemalé prostředky. Nezanedbatelné jsou i náklady na pracovní prostory, hardwarové a softwarové vybavení, školení a další. Náklady společnosti specializující se na účetnictví jsou vzhledem k rozsahu její činnosti výrazně nižší, což se projevuje i na ceně účetních služeb.

Nižší míra odpovědnosti

Při využití služeb externího účetního se podnik spolu s účetní agendou zbavuje i významné části odpovědnosti. To mimo jiné znamená, že podnik již nemusí kontrolovat, zda je vše v souladu s neustále se měnícími standardy a na jeho bedrech zůstává minoritní část povinností. Naprostá většina účetních společnosti má navíc uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu.

Zvýšení kvality

Externí společnost může výrazným způsobem zvýšit kvalitu podnikového účetnictví. Součástí týmu účetních profesionální společnosti jsou obvykle odborníci s dlouholetou praxí, kteří jsou navíc pravidelně školeni a dokáží tak řešit řadu problémů, které se vyskytnou. Seskupení většího množství odborníků navíc umožňuje jejich specializaci a konzultaci složitějších problémů.

Naši klienti

 Vybrané reference bez udání podrobností.

  • unismini
  • FOX a.s.
  • hpe
  • PROFI GRUP CZ a.s.
  • leseni kase
  • SKY-KITE s.r.o.
  • vumop

Neradi voláte? Napište nám.

Vyplňte prosím Vaše jméno.

Neplatný vstup

Nesprávný e-mail.

Vyplňte prosím Vaši zprávu.

Neplatné ověření.